คู่มือการเปิดใช้งานระบบ Internet & Wifi - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


1. Login เข้าระบบบริการการศึกษาhttp://reg.pnru.ac.th

- Username รหัสประจำตัวอาจารย์
- Password ใช้ password เดียวกับระบบบริการการศึกษาเดิม


2.เลือกเมนูตั้งค่าควบคุม

- การเปิดใช้งาน Internet & PNRU Wifi
เมื่อเลือกเมนูตั้งค่าควบคุมแล้ว
จะปรากฏปุ่ม Off ให้ทำการคลิกปุ่ม Off เพื่อเปิดใช้งาน


3.เปลี่ยนสถานะให้เป็น On

- ระบบจะทำการเปิดใช้งาน Internet & Wifi
จะสังเกตุได้ว่าสถานะจะเปลี่ยน จาก Off เป็น On
ถือเป็นการเสร็จสิ้น การเปิดใช้งานInternet & Wifi
(Username จะปรากฏหลังจากการเปิดใช้งาน)


4.Login ระบบ Wifi PNRU

- การลงชื่อเข้าใช้ Internet & Wifi
Username ใช้รหัสประจำตัวอาจารย์ หรือ
Username ที่ใช้ในระบบ e-document
Password ใช้ร่วมกับระบบบริการการศึกษา
** ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ให้เปลี่ยรหัสผ่านที่ระบบบริการการศึกษา